ไขคำตอบ ทำไม เราชนะ ไม่ให้เป็นเงินสด

วันที่ 19 มกราคม 2564   ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด 19 รอบ 2 ผ่านโครงการเห็นชอบ ในรายละเอียดโครงการ

เราชนะ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน ผ่านโครงการ www.เราชนะ.com วันที่ 29 มกราคม 2564 เบื้องต้นประมาณ 1.3 ล้านสิทธิ ให้

คนละ  7,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือน เดือนละ 3,500 บาท

สำหรับรูปแบบการใช้จ่ายเงิน จากโครงการเราชนะ จะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ โดยต้องนำไปใช้จ่าย ผ่านระบบที่กำหนด

(คาดว่าจะเป็นแอปฯ เป๋าตัง) คล้ายการชำระเงิน แบบโครงการคนละครึ่ง สำหรับชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม อาหาร และบริการต่าง ๆ

โดยไม่รวม สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง เผยเหตุที่ไม่ให้กดเงินสดออกมาใช้นั้น เพราะไม่ต้องการให้มีการสัมผัสเงินสด ลดการติดเชื้อจากโควิด19

โครงการนี้เป็นการให้สิทธิ ไม่ใช่ให้เงินสด ร้านค้าต้องสมัครเข้าโครงการเราชนะ หรือ คนละครึ่ง เพื่อให้เกิดการหมุนเงินเศรษฐกิจ

ในกลุ่มคนตัวเล็ก ไม่เอาเงินไปใช้กับการซื้อหวย เหล้า สุรา หรือเอาไปใช้กับห้างใหญ่ ๆ หรือนิติบุคคล โดยต้องการให้ประชาชน

คุ้นเคยกับสังคมไร้เงินสด