เช็คเลย! วันลงทะเบียน-วันเงินเข้า เราชนะ กลุ่มไหน วันไหนบ้าง

เราชนะ” มาตรการเยียวยาโควิด ระลอก 2 ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติเมื่อวัน ที่ 19 ม.ค. 64 โดยจะช่วยเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ

จากโควิด ประมาณ 31.1 ล้านคน โดยจะได้รับเงินคนละ 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวมจำนวน 7,000 บาท โดยจะเริ่มโอนวันที่

5 ก.พ. 64 หรือ 18 ก.พ. 64 ตามประเภทของกลุ่มที่ได้รับสิทธิ

โดยกลุ่มผู้ที่ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการฯ ขณะที่กลุ่มที่เหลือทั้งหมด จะได้รับเงินผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง”

ตั้งแต่เดือนก.พ.-มี.ค.64 และ สามารถใช้จ่ายไปจนถึงวันสุดท้าย คือ 31 พ.ค. 64

เริ่มลงทะเบียนวันไหน

1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนจำนวน 14 ล้านราย กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียน

2.กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” จำนวน 15 ล้านราย และ “เราเที่ยวด้วยกัน” จำนวน 1.5 ล้านราย ในกลุ่มนี้จะมีการคัดกรอง
  คุณสมบัติ และหากผ่านการตรวจสอบ ก็ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ต้องกดรับสิทธิ ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะ การรับสิทธิผ่าน
   เราชนะ.com ได้ในวันที่ 5 ก.พ.64
3.กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือ ไม่เคยมีชื่ออยู่ในระบบ กลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราชนะ.comในวันที่ 29
มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้นใคร ที่ตรวจสอบข้อมูล และพบว่า เป็นกลุ่มที่ยัง ไม่เคยได้รับสิทธิใดใด อยู่ในกลุ่มที่ 3 ก็เตรียม
ตัวลงทะเบียนผ่าเว็บไซต์ เราชนะ.com วันที่ 8 ก.พ. 64 ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่าน เราชนะ.com
หากผ่านการคัดกรองจากรัฐ จะต้องยืนยันตัวตน ผ่านระบบการชำระเงิน อิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอพพลิเคชัน

เป๋าตังก่อน จึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ เป็นรายสัปดาห์

-วันที่ 18 ก.พ. เริ่มได้รับวงเงินเป็นครั้งแรกจำนวน 2,000 บาท
-วันที่ 25 ก.พ. และ 4,11,18,25 มี.ค. 64 จะได้รับวงเงินครั้งละ 1,000 บาท จนครบทั้งหมด 7,000 บาท
Cr.กรมประชาสัมพันธ์