เปิดขั้นตอน กดรับสิทธิ์ “เราชนะ” สำหรับผู้ที่เคยได้คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน ต้องทำอย่างไรถึงได้เงิน 7 พันบาท

นางสาวกุลยา ตันติเจมิท โฆษกกระทรวงการคลัง ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ NBT ร่วมใจสู้ภัยโควิด เรื่องการกดรับสิทธิ์และการ

ตรวจสอบสิทธิ์ ของผู้ที่เคยได้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน ว่าจะได้รับสิทธิ์ต่อในโครงการ เราชนะ

ด้วยหรือไม่ และจะทำการตรวจสอบ ได้อย่างไร กดรับสิทธิเข้าร่วม เราชนะ ตรงไหน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีเป๋าตังอยู่แล้ว

หรือ กลุ่มที่เคยร่วม โครงการ คนละครึ่ง- เราเที่ยวด้วยกัน

ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์