นายกฯ เคาะแล้ว เยียวยากลุ่มผู้ประกันตน ม.33 ใช้ชื่อ ม.33 เรารักกัน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่เฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ได้มีการรายงาน ผลการประชุม โดยระบุว่า เช้าวันนี้มีประชุม

หารือใน 2 เรื่องสำคัญครับ เรื่องแรก คือ มาตรการบรรเทา ภาระค่าครองชีพ ให้กับผู้ประกันตน ตามมาตรา33 ประกันสังคม ผมได้เห็น

ชอบในหลักการ ให้ช่วยเหลือผู้ประกันตน ให้ครบทุกคน โดยจะเร่งนำเสนอให้ ครม. พิจารณาโดยเร็ว

เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ให้กับนักลงทุนชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมทั้งการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจใหม่

และมาตรการอำนวยความสะดวก ในการประกอบธุรกิจครับ จะเห็นได้ว่า เราพยายามอย่างหนัก ที่จะไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง และขณะ

เดียวกัน เราก็มุ่งมั่นที่จะมองไปข้างหน้า เพื่อวางทิศทางเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ เพราะ ความร่วมมือทุกภาคส่วน

ความพยายามของพวกเราทุกคน จะต้องประสบผลแน่นอนครับ

ทั้ง จะใช้ชื่อว่า ม.33 เรารักกัน โดยใช้เกณฑ์เดียวกับ โครงการเราชนะ เงินฝากในบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท ส่วนรายได้

รวมทั้งปีจะไม่ถูกนำมาพิจารณา และให้ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้น เตรียมเสนอ ครม.อังคารหน้า