ใครลงทะเบียนไม่ผ่าน สามารถแสดงความประสงค์ อุทรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ #โครงการเราชนะ

เนื่องจากพบกับปัญหา ทั้งการกรอกข้อมูลไม่ผ่าน และ พบว่ามีสิทธิม.33 ทั้งๆ ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ขณะที่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

บางราย กลับได้รับสิทธิ ทั้งๆที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ ยังมีหลายราย ที่ขึ้นข้อความ มีรายได้มากกว่า 300,000 บาท ซึ่ง

กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูล ไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ ในกรณี ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ  สมารถแสดงความประสงค์ ขอทบทวนสิทธิ์เราชนะ

ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพนธ์ – 8 มีนาคม 2564 ผ่านทาง WWW.เราชนะ.COM

และสามารถ ตรวจสอบผล การทบทวนสิทธิ ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าว เช่นเดียวกัน