ธ.ก.ส. พักหนี้เกษตรกร​ “พื้นที่เสี่ยงสูง” พร้อมสินเชื่อฉุกเฉิน – เสริมสภาพคล่อง

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยว่า ธ.ก.ส.

เร่งให้ความช่วยเหลือ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 ระลอกใหม่​ โดยพักชำระหนี้ให้กับสัญญา เงินกู้ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้

ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 64​ ในพื้นที่ 28 จังหวัด ที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุด

และนอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังสนับสนุน สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน​ ทั้งในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน จำเป็นในชีวิตประจำวัน

และการฟื้นฟู เพิ่มสภาพคล่อง ทางการเงิน ในการดำเนินธุรกิจ​ ประกอบด้วย

-โครงการสนับสนุน สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับเกษตรกร และครอบครัวของเกษตรกร

  • วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน
  • ขอสินเชื่อทั่วประเทศ ถึง 30 มิ.ย.64

-โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน เสริมสภาพคล่อง ให้แก่ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร

  • วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
  • ขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 31 ธ.ค. 64

Cr.สำนักข่าวประชาสัมพันธ์