ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ พร้อมกติกาใหม่ ปรับหลักเกณฑ์ ช่วยคนจนจริงๆ ผู้ที่มีบัตรอยู่แล้วก็ต้องลงทะเบียน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในปีนี้กระทรวงการคลัง จะมีการทบทวนสิทธิ

ผู้ถือ“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” และ เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่ต้อง เลื่อนการพิจารณามาเรื่อยๆ เนื่องจาก ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

เราจะมีการ เปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ตอนนี้กำลังหารือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องดูเรื่องระบบก่อน

ยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะเปิดลงทะเบียน หลังจากช่วงที่ โครงการเราชนะจบเลยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จะพยายาม ทำให้เต็มที่

โดยหลักเกณฑ์ ที่จะพิจารณา หลักๆคือ เรื่องของรายได้ โดยจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อย ตามเงื่อนไข ที่กระทรวงการคลังกำหนด

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ กระทรวงการคลัง จะมีการทบทวนข้อมูล ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูลของ

ประชาชนด้วย เนื่องจาก ที่ผ่านมา ไม่ได้มีการ เปิดทบทวนสิทธิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการ มานานกว่า 2-3 ปีแล้ว เดิมจะเปิดทบทวนสิทธิ

บัตรสวัสดิการรอบใหม่ ตั้งแต่ช่วงเดือนม.ค.64 ที่ผ่านมา แต่เจอโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ จึงชะลอออกไปก่อน โดยหลังจากจบ

การลงทะเบียน โครงการเราชนะ ในเดือนมี.ค.64 กระทรวงการคลัง ก็จะเร่งทำ เพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง

ทั้งนี้ กลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิ สวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ก็ต้องเข้ามาลงทะเบียน ทบทวนใหม่ทุกคน ซึ่งเป็นเหมือนกับการ พิจารณา

เปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น มีคนได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการ แต่ตอนนี้ ได้รับการบรรจุ เป็นข้าราชการแล้ว ถ้าเปิด

ลงทะเบียนรอบใหม่ ข้าราชการ ก็จะไม่มาลงทะเบียนแล้ว เพราะมีเงินเดือน เกินกว่า 100,000 บาทต่อปี หรือถ้าคิดว่า ไม่ผ่านเกณฑ์

แต่เข้ามาสมัคร ก็จะถูกคัดกรองออกไป สำหรับการ เปิดทบทวน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะกำหนดเกณฑ์และ

เงื่อนไขรับสิทธิใหม่ จะดูเรื่องเกณฑ์รายได้ ของครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากการ รับสิทธิบัตรสวัสดิการที่ผ่านมา ที่พิจารณาเกณฑ์

รายได้ เป็นรายบุคคล เช่น ภรรยาในครอบครัวนั้น เป็นผู้ไม่มีเงินได้ บุคคลธรรมดา แต่สามีเป็นผู้มีเงินได้ ในครอบครัวจำนวนมาก

ที่ผ่านมา ภรรยาก็จะได้รับสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่รอบนี้ จะพิจารณา เกณฑ์รายได้ครอบครัว ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่พิจารณา

รายได้ของครอบครัวนั้น ยังไม่สรุป จะมีการหารือ เพื่อสรุปอีกครั้ง  เมื่อปรับเกณฑ์เป็น ดูรายครอบครัวแล้ว จะทำให้ มีผู้เข้าร่วม

โครงการ น้อยลงหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถบอกได้ อย่างไรก็ดี ก็ต้อง มาพิจารณาอีกครั้ง เพราะการเปิดลงทะเบียน ผ่านมา

ช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ก็จะมีทั้งคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และคนที่ได้รับผลกระทบ แล้วทำให้รายได้ลดลงก็มี