เช็คเลย!! ปฏิทินวันโอนเงินเยียวยา “ม33เรารักกัน” ผ่านแอปเป๋าตัง 3 กลุ่ม

ล่าสุด ทางคณะรัฐมนตรี ได้ทำการอนุมัติ ปรับปฏิทินวันโอนเงินเยียวยา ม.33 เรารักกัน สำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา33

ให้มีความสะดวก มากยิ่งขึ้น และ สามารถใช้จ่ายได้อย่างทั่วถึง มากยิ่งขึ้น โดยได้ขยายเวลา การยืนยันตัวตน ในแอปเป๋าตัง

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 และได้กำหนด วันโอนเงินเยียวยา  เป็น 3 กลุ่มดังนี้

-กลุ่มที่ 1 กดใช้งาน และ ยืนยันตัวตน วันที่ 15 – 21 มี.ค. 64 ได้เงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ ต่อเนื่องกัน 4 สัปดาห์

ครั้งแรกวันที่ 22 มีนาคม 2564   ครั้งที่สองวันที่ 29 มีนาคม 2562   ครั้งที่สามวันที่ 5 เมษายน 2564  ครั้งที่สี่วันที่ 12 เมษายน 2564

-กลุ่มที่ 2 กดใช้งาน และ ยืนยันตัวตน วันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย. 64 ได้เงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์

ครั้งแรกวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 และสัปดาห์ต่อไป ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

-กลุ่มที่ 3 กดใช้งาน และ ยืนยันตัวตน วันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 รับเงินสะสม ในวันที่กดใช้งานครั้งเดียว ที่จำนวน 4,000 บาท

ซึ่งทั้งสามกลุ่มนี้ จะได้รับจำนวนเงิน 4,000 บาทเท่ากัน  หมายเหตุ ในการที่จะได้รับเงิน ช้า หรือ เร็ว ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการยืนตัวตน

ในแอปเป๋าตัง ถ้าหากทำการยืนยันตัวตนช้า ก็จะได้รับเงินช้า แต่ ถ้าทำการยืนยันตัวตนเร็ว ก็จะได้รับเงินเร็ว